Procedura zwrotów i reklamacji

Procedura zwrotów i reklamacji

Na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827) - Klient, który dokonał zakupu towaru na odległość ma prawo do zwrotu kupionej rzeczy (odstąpienia od umowy kupna- sprzedaży) w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty:

- objęcia w posiadanie osobiście lub przez wskazaną osobę trzecią, inną niż przewoźnik

- w przypadku wysyłki zakupionego towaru partiami - od daty objęcia w posiadanie ostatniego otrzymanego produktu z zamówienia.

W celu skorzystania z tego prawa prosimy Klientów o wysłanie na adres e-mail: biuro@cudawianki.net.pl lub na adres: Florystyka Cuda Wianki Monika Popczyk, al. Gen. Władysława Sikorskiego 7, 42-400 Zawiercie stosownego oświadczenia. Wzór wspomnianego oświadczenia można pobrać tutaj. Klient ponosi koszt odesłania towaru.

Klient, po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy powinien w ciągu 14 dni kalendarzowych odesłać niechciane produkty na adres: Florystyka Cuda Wianki Monika Popczyk, al. Gen. Władysława Sikorskiego 7, 42-400 Zawiercie. Liczy się data nadania przesyłki, stąd zalecamy wysłanie rejestrowanej paczki pocztą lub za pośrednictwem firmy kurierskiej. Istnieje możliwość zwrotu osobiście na wspomniany adres, po uprzednim ustaleniu warunków ze Sklepem.

Firma Florystyka Cuda Wianki Monika Popczyk zobowiązuje się niezwłocznie zwrócić Klientowi wszelkie koszty związane z zakupem zwracanego produktu: cenę towaru + koszty standardowej wysyłki. Sklep nie zwraca dodatkowych kosztów wysyłki poniesionych przez Klienta na jego życzenie (np. dostawa w sobotę, w godzinach popołudniowych).

Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu (np. sprawdzenie co znajduje się w opakowaniu). Sklep ma prawo do potrącenia ze zwracanej kwoty uszczuploną wartość zwracanego towaru.

Klient otrzyma potwierdzenie ze strony Sklepu o skutecznym zawiadomieniu o odstąpieniu od umowy.

Sklep dokona zwrotu płatności tym samym kanałem jaki został użyty przy transakcji zapłaty za zamówienie. Zmiana sposobu zwrotu pieniędzy jest możliwa za zgodą Klienta, lecz nie może się wiązać z żadnymi dodatkowymi kosztami.

W chwili odstąpienia przez konsumenta od umowy zawartej na odległość wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez Klienta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez przedsiębiorcę lub osobę trzecią na podstawie porozumienia z przedsiębiorcą (np. kredyt konsumencki). Sprzedawca informuje tę osobę o odstąpieniu przez Klienta od umowy. Klient nie ponosi kosztów związanych z wygaśnięciem tych umów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy o prawach konsumenta.

Wzór formularza odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży zawartej na odległość

FORMULARZ ZWROTU